AUTOR GALERIE KE STAŽENÍ NÁVŠTĚVNÍ KNIHA KONTAKT

Curriculum vitae


Karel Novák

Karel Novák se narodil 23.7.1915 v Rohatci rodičům Karlu Novákovi, tesaři a domkaři, a Alžbětě Novákové, rozené Hasíkové. Byl nejmladší ze tří dětí, bratr Josef byl starší o 16 let a sestra Anežka o 14 let.

Jako nadaný chlapec šel studovat na Státní reálku v Hodoníně a středoškolská studia dokončil na II. státní reálce v Brně maturitou. Ve studiích pokračoval na Státní pedagogické akademii v Brně, po jejímž absolvování působil jako učitel na školách v okrese Hodonín a Břeclav. Svoji touhu věnovat se výtvarnému umění mohl realizovat až po ukončení II. světové války. Pod vedením malíře Václava Hejny úspěšně složil přijímací zkoušky na pražskou AVU a nastoupil do speciální školy figurální malby Prof. Jakuba Obrovského a Prof. Karla Mináře. Po absolutoriu v r. 1949 se natrvalo usadil na jižní Moravě a pokračoval i ve své pedagogické činnosti jako středoškolský profesor v Hodoníně a v Holíči na Slovensku.

V roce 1951 se oženil s Irenou Tichou, učitelkou na I. stupni základní školy, se kterou měl dvě dcery, Danielu a Jitku.

V letech 1960 – 1975 jeho pedagogická činnost patřila vysokým školám, a to ve Zlíně ( tehdejším Gottwaldově ) na Pedagogickém institutu v letech 1960 – 1966 a po jeho zrušení na PF v Ostravě – na katedře Vv v letech 1966 – 1975.

V roce 1995 odešel do důchodu a mohl se tak intenzivně věnovat své výtvarné práci v Hodoníně.

Od roku 1950 byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně (SVUM). V roce 1991 se podílel na znovuobnovení tohoto sdružení, od roku 1994 byl jeho předsedou a později jeho čestným předsedou. Dále byl členem Sdružení výtvarných umělců jihovýchodní Moravy v Uherském Hradišti.

Během svého života samostatně vystavoval 52x a zúčastňoval se i výstav skupinových v galeriích, muzeích a jiných kulturních zařízeních.

V osvětové práci se věnoval přednáškové činnosti o výtvarném umění, byl lektorem kresby a malby neprofesionálních výtvarníků, režisérem a scénografem ochotnického divadla v Hodoníně, poradcem folklorního souboru „Dubina“. Za svoji aktivní uměleckou činnost byl v roce 2000 jako první občan města vyznamenán Cenou města Hodonína.

Vážně nemocen byl ještě přítomen zahájení své souborné výstavy ke svým 90. narozeninám v GVU v Hodoníně, kde byl představen průřez jeho celoživotním dílem.

11. ledna 2006 akademický malíř Karel Novák zemřel.

Členství ve výtvarných sdruženích: člen Tvaru-Díla ČFVU v Praze, Sdružení výtvarných umělců moravských, host Sdružení moravskoslezských výtvarných umělců v Ostravě, Svaz českých výtvarných umělců v Praze, Sdružení výtvarných umělců moravských (obnovená činnost od roku 1991, předseda v letech 1995-98), Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy

Samostatné výstavy:
1945 - Městská osvětová beseda v Hodoníně
1946 - Městská osvětová rada v Břeclavi
1947 - Městská osvětová beseda v Hodoníně
1948 - Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě
1950 - ZK ROH Maryša v Rohatci
1950 - ZK ROH Československého tabákového průmyslu v Hodoníně
1956 - Pedagogická škola ve Skalici
1957 - Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě
1957 - Dílo - ČFVU ve Zlíně
1958 - Tučepi, Jugoslávie
1962 - SZK Transporta Břeclav
1964 - Kulturní dům v Holíči
1964 - Městská osvětová beseda v Brezové pod Bradlom
1964 - Osvětový dům v Senici
1965 - KSBV v Brně
1965 - Lidová škola v Břeclavi
1965 - Slovenská armaturka Myjava
1969 - MOS beseda v Hnojníku, okr.Frýdek-Místek
1970 - Kulturní dům v Rohatci
1970 - Kulturní dům SZK v Hodoníně
1971 - Dílo - ČFVU v Ostravě-Porubě
1972 - Záhorské muzeum ve Skalici
1973 - Základní škola v Hodoníně
1973 - Městská osvětová beseda v Brezové pod Bradlom
1976 - Záhorské muzeum ve Skalici
1976 - Muzeum SNR a MDK na Myjavě
1978 - Galerie výtvarného umění v Hodoníně
1980 - Nemocnice v Kyjově
1981 - ZV ROH - SA Myjava
1983 - Galerie výtvarného umění v Hodoníně
1983 - Záhorské muzeum ve Skalici
1984 - Oblastní galerie výtvarného umění ve Zlíně
1985 - Muzeum SNR a Dom osvety Myjava
1986 - XXIII.Vlastivědné Žarošice
1987 - Záhorská galéria v Senici
1989 - SKP Letovice
1990 - Dílo - ČFVU v Uherském Hradišti
1990 - Galerie výtvarného umění v Hodoníně
1991 - Kulturní dům v Prušánkách
1994 - Rodinná škola v Hodoníně
1995 - Gymnázium v Hodoníně
1996 - výstavní síň v Mutěnicích
1997 - Záhorská galéria v Senici
1999 - Galerie Pegas ve Znojmě
1999 - Galerie "V" v Podivíně
2000 - Městské muzeum a galerie v Břeclavi
2000 - Galerie "U Synků" v Hustopečích
2002 - Gymnázium v Hodoníně
2003 - Pedagogické středisko v Hodoníně
2004 - Galerie "V" v Podivíně
2005 - Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Výstavy in memoriam:
2006 - Vinspirace v břeclavské synagoze
2007 - Galerie "V", Dům pánů z Lipé v Brně
2007 - výstava "100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských - současná tvorba" v GVU v Hodoníně
2014 - výstava obrazů v Galerii Joži Úprky v Uherském Hradišti u příležitosti 100. výročí narození
2015 - výstava v prostorách Záhorského múzea ve Skalici
2015 - výstava kreseb a grafik ve výstavním sále Městské knihovny Hodonín
2015 - výstava v Galerii výtvarného umění v Hodoníně

Zastoupení ve sbírkách:
Krajská galerie ve Zlíně, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Záhorská galéria v Senici, Ministerstvo dopravy v Bratislavě, Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Záhorské muzeum ve Skalici, Městský úřad v Hodoníně, Městský úřad v Břeclavi, soukromé sbírky doma i v zahraničí